O našoj firmi
 

Science d.o.o. je preduzeće sa sedištem u Senti, osnovana u martu 2012. Osnivači kompanije su prepoznali potrebu za preduzećem ovakvog profila i to zbog toga što:
- u mnogo slučajeva ne postoji adekvatan sistem kontakata među privrednim subjektima i učesnika u obrazovanju i istraživanju, samim tim nije obezbeđena razmena informacija i iskustava, odnosno
- poslednjih godina u zabrinjavajućoj meri opada interesovanje mladih prema ključnim oblastima prirodnih nauka i
- studentima/đacima pripadnicima manjinskih zajednica u mnogo slučajeva predstavlja problem nedovoljno poznavanje srpskog jezika na početku studija, odnosno slične probleme imaju mladi stručnjaci na početku njihove karijere prilikom zaposlenja.

Naša misija
 

Glavni cilj kompanije Science d.o.o. je da obezbedi uslove za inovacione aktivnosti u regionu. U skladu sa datim okolnostima i zahtevima regiona aktivnosti kompanije uključuju razvoj obrazovanja, preduzetničke kulture, zapošljavanja i principa jednakih mogućnosti.

Science d.o.o. svoju glavnu ulogu vidi u stvaranju "mosta" između baze znanja visokog obrazovanja sa jedne i preduzeća, organizacija regiona sa druge strane, a istovremeno želi da uspostavi vezu između mladih stručnjaka i privrednih subjekata.

Naše preduzeće ima za cilj implementiranje projekata koji su usmereni ka promovisanju nauke, istovremeno istražujemo nove metode promocije nauka i obrazovanja i radimo na implementaciji istih.

Ostvarivanje naših ciljeva omogućava saradnja sa brojnim partnerskim organizacijama, institucijama, preduzećima.

Naše aktivnosti
 

Kompanija u skladu sa svojim definisanim ciljevima obavlja sledeće aktivnosti, usluge:

- organizuje manifestacije za promociju nauke, interaktivne programe, naučne radionice i konferencije,
- vodi interaktivni naučni park, koji podstiče đake da upoznaju nauke pomoću naučnih eksponata-igračaka,
- radi na usavršavanju interaktivnih obrazovnih sredstava i obrazovnih metoda, istražuje mogućnosti testiranja sposobnosti,
- organizuje kurseve usavršavanja kao i kurseve jezika za škole, institucije, organizacije,
- radi na izgradnji kontakata između kompanija, institucija i mladih stručnjaka,
- organizuje programe edukativnog sadržaja vezano za inovacione aktivnosti, stručne kurseve, seminare, konferencije i druge vrste stručnog usavršavanja,
- organizuje druge programe, izložbe, manifestacije, studijske posete.

Vesti
 

Elementi u Senti
septembar 2016.: Centar za promociju nauke Dalje...

Naučni kamion u Senti
septembar 2016.: Centar za promociju nauke Dalje...

JP „VOJVODINAŠUME” NA MANIFESTACIJI CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE „NAUČNI KAMION”- SENTA
2. septembar 2016.: JP VOJVODINAŠUME Dalje...

Posle više od 3 decenije izdat album o delima Mora Tana
20. jun 2016.: TV BEČEJ Dalje...